STAY IN TOUCH

......

Last days by Nati


CZ: Ahoj všichni a krásné úterý. Jelikož jsme ted' delší dobu nepřidávaly nové příspěvky, tak jsem se rozhodla, že vám udělám takový menší souhrn věcí, co jsme v posledních dnech podnikaly. Nebylo to proto, že jsme byly líné a neudělaly si volný čas pro Vás, ale protože jsme byly na dovolených a mimo domov.

EN: Hello everyone and beautiful Tuesday. As we didn't add a long time new posts, so I decided that I make some smaller summary of things what we did in the last days. It wasn't because we were lazy and didn't make a free time for you, but because we were on vacation and away from home.

 
CZ: V neděli jsem spolu s našimi nejlepšími kamarádkami,Dori a Market, jela na takovou kratší dovolenou do Olomouce :) . Přesněji do Těšetic,Těšetic ( tato vesnice má 3 častí, proto píšu Těšetice dvakrát :D!).  Máme tam totiž dům po prarodičích. V 10 hodin jsme měly sráz na vlakovém nádraží v Havířově. Vzaly jsme si všechny věci, zkontrovaly své doklady a nastoupily do RegioJetu. Určitě jste už mnozí z Vás jeli tímto vlakem.Pokud ne, tak Vám ho doporučuju, poskytuje mnoho služeb. Například: voda zdarma,noviny a časopisy zdarma, kávy zdarma (cafe latte,cappucino, espresso,...). Dále mají jídelní lístek, ve kterém najdete spusta dobrot, jak sladké, tak slané. Doporučujeme croissanty a určitě jeden z jejich lahodných a hlavně levných dortíků ;) Místa jsme měly ve velkoprostorovém voze na čtyřce (u které je i velký stůl, na který si můžete odložit věci a objednané jídlo). 

EN: On Sunday, me together with our best friends, Dori and Market, went on a short vacation to Olomouc :). Strictly in Těšetice, Těšetice (this village has 3 parts, so I write Tesetice twice: D We are there because there is grandparent's house. At 10 o'clock we had a spot at the train station in Havirov. We took all the things countered our documents and entered into RegioJet. I'm sure you have many of you traveled by train .If not, provides many services. For example, free water, free newspapers and magazines, free coffee (cafe latte, cappuccino, espresso, ...). They also have a menu where you can find lots of delicacies, both sweet and salty. We recommend croissants, and certainly one of their delicious cakes and especially cheap;) places we had a in large-capacity car with 4 seats (which is also a large table on which you can defer stuff and ordered a meal).

CZ: Cesta Havířov-Olomouc trvala 1hodinu 20 minut. Po příjezdu jsme chtěly najít východ , ale nikde jsme ho nemohly najít :D, ale nebyly jsme jediné, kdo se nemohl dostat ven! Nakonec, asi po 15 minutách, jsme ho našly. Tohle nádraží se totiž rekonstruovalo a udělali novou chodbu ,která vede do hlavní haly :). Nechaly jsme věci v úschovně (60Kč/24 hodin), protože jsme se chtěly projít po Olomouci a taky se kouknout, kdy nám jede autobus do Těšetic :). Co se ale nestalo!! Při vší smůle jsme zjistily, ŽE AUTOBUSY V NEDĚLI NEJEZDÍ ! :( :D Ale to nebylo všechno.. asi po 5 minutách jsem si uvědomila další věc! NEMÁM KLÍČE OD DOMU V TĚŠETICÍCH!!! Všechny jsme najednou dostaly záchvat smíchu :D

                          ------------------------Pokračování komedie příště------------------------

 EN: Way Havirov-Olomouc lasted 1 hour and 20 minutes. After the arrival we wanted to find an exit, but we never can not find him: D, but we were not the only ones who could not get out! Finally, after about 15, we found him. This station is reconstructed and made a new corridor which leads to the main hall :). We left our stuff in the vault (60 CZK / 24 hours) because we wanted to walk around Olomouc and also to look when our bus rides to Tesetice :). What has happened !! With all the bad luck we found that BUSES ON SUNDAY do not drive! :(: D But that's not all .. after about 5 minutes I realized another thing! I don't have  Tesetice house's  key !!! All we suddenly got fits of laughter :D
 
------------------------Comedy continued next time------------------------

 CZ: A jinak, co Vám určitě doporučuju.. udělejte si chvilku čas a zaběhněte si do Costa coffee :). Právě teď tam mají úplně úžasné COOLERY, což je něco jako ledová tříšt'. Mají jak kávové ( kteří jsou mojí favorité), ovocné ( skvělé je mango,maracuja), krémové (bílá čokoláda s malinami) ,.... Snad se vám tento článek líbil :) Užívejte zbytek léta :)

EN: And anyway, what do I recommend .. certainly take a minute and you'll run into Costa coffee :). Right now there are absolutely amazing coolers, which is something like crushed ice. Have both coffee (who are my favorites), fruit (great mango, passion fruit) cream (white chocolate with raspberries) .... I hope you enjoyed this article :) Enjoy the rest of the summer :)


INSTAGRAM @klararecmanova

FOLLOW US ON INSTAGRAM

INSTAGRAM